יום ו', יט’ באייר תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 
גם השנה אנחנו ממשיכים לפרסם את עיתוני המתי"א בעיתונים הללו אנחנו שמחים לפרסם את הפרויקטים והתהליכים המשמעותיים והמיוחדים שמתרחשים במתי"א. במידה ויש נושא מתוך העיתון שמעניין אתכם במיוחד אתם מוזמנים ליצור קשר עם המסגרת שבה הוא מתרחש.
בשנת הלימודים תשע"ח רצינו להראות את העשייה הברוכה והצבעונית בשטח. מתוך הרצון הזה קם הרעיון לעיתוני המתי"א אפשר להמשיך להנות מהעיתונים ולהתרשם מהעשייה
וועדות סטאטוטוריות   |  יחידת תקשורת   |  היחידה להפרעות התנהגות   |  לקויות שמיעה   |  לקויות ראיה
ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח 2018 .התקנות הסדירו הנחיות להגשת בקשה להצטיידות על ידי ההורים. על הרשות ליידע את ההורה על זכותו להגשת בקשה לנגישות עבור ילדו, לספק לו את טופס הבקשהההורה יגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים. חובת ההנגשה חלה על הרשות המקומית.
הנגשה פיזית   |  הנגשה טכנולוגית   |  הנגשה פדגוגית
טפסים שימושיים לעובד המתיא
הגיל הרך
יסודי ודורנר
חט"ב ותיכון
מקצועות הבריאות
לקויות מורכבות
תלמידים חולים
מסגרות המתי"א
הנגשה