יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
דף הבית יישום המלצות דורנר צור קשר.
 
 

טפסים לוועדה זכאות לתמיכה מסוג סייעת מסמך ריכוז נתונים לקראת ועדת שילוב כרטיס ניווט למיצוי אפשרויות לפני זכאות לשילוב.docx שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית.docx פרוטוקול ישיבת שילוב לקביעת סוג טיפול.docx פרוטוקול ועדת שילוב מוסדית.doc טופס לאפיון חריגות לועדת שילוב מוסדית-זכאות.doc פרטיכל ישיבת צוות רב מקצועי לסיכום מיצוי הטיפול ועדת שילוב מוסדית.doc שילוב הפניה לאנשי מקצוע בועדות.doc טפסים להורים: הזמנת הורים לדיון בועדת שילוב מוסדית.doc אישור הורים להעברת מידע על התלמיד לקבלת המשך זכאות לשילוב.doc הודעה להורים על החלטת ועדת השילוב המוסדית.doc אישור הורים להעברת מידע במעברים.doc הגיל הרך: טופס מיצוי אפשרויות בגן.doc שאלון הפנייה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב והשמה.doc נספח לליקויי ראיה.doc נספח לליקויי שמיעה.doc