יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
דף הבית יישום המלצות דורנר צור קשר.
 
 

מטרת הועדה לדון בזכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד בתום 3 שנים, במעבר לחט"ב ולתיכון וכן לצורך זכאות למסגרת כוללנית או שינוי חריגות.על שאלון ההפניה להישלח לחתימת המפקח על החינוך המיוחד עד לתאריך ה- 1.11 (מקור+העתק).יש להעביר עותק להורים, לתייק בתיק האישי של התלמיד ולפסיכולוג ביה"ס (כולל פניה לשפ"י).על מנת לקיים את הועדה נדרשים המסמכים הבאים: 1. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתת חינוך מיוחד לוועדת השמה הכולל חתימת הורים2. הערכה פסיכולוגית מעודכנת של פסיכולוג בית הספרלילדים על הרצף האוטיסטי, פיגור שכלי, משכל גבולי, לקויות למידה וקשב, שיתוק מוחין ונכות פיזית - אין צורך בהערכה מחודשת. * טפסים הקשורים לסל דורנר נמצאים תחת כותרת סל דורנר בסרגל הראשי של האתר שאלון הפנית תלמיד בכתה רגילה לועדת השמה 6.6.doc שאלון הפניית תלמיד בכיתה מקדמת לוועדת השמה 6.7.doc חוזר מנכל ועדות השמה חריגות.doc פרטיכול ישיבת צוות לסיכום מיצוי הטיפול - השמה.doc הנחיות למילוי שאלון הפניה לדיון חוזר בוועדת ההשמה.docx נספח 9 אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי.doc לקראת וועדות השמה תשע"ו: איסוף נתונים מחוז ועדות השמה תשעו.docx ועדת ערר דף הסבר להורים תשעו.docx מידע לצוות שיבוץ תשעו.docx מילוי פרטים אישיים לועדת השמה תשעו להורים.docx ריכוז תלמידים לטרום השמה.docx הגיל הרך שאלון הפנייה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב והשמה.doc נספח לליקויי ראיה.doc נספח לליקויי שמיעה.doc