יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
דף הבית יישום המלצות דורנר צור קשר.
 
 

לקראת שנת הלימודים תשע"ח יתקיימו באגף חנ"מ ועדות חריגים לבחינת זכאותו של תלמיד עם לקות מורכבת שאינה נמצאת ברשימת האבחנות הקבילות לתקצוב דיפרנציאלי לצורך מתן תמיכות- שעות הוראה/טיפול ותמיכה מסוג סייעת-תומכת חינוכית. ועדת החריגים הארצית תדון במקרים של תלמידים עם קשיים משמעותיים בתפקודם במוסד החינוכי, עבורם מוצו כל האפשרויות לסיוע ממשאבי המוסד. הועדה תקיים דיון מקצועי עם המפקח על הלקות באגף ומדריכות ארציות המתמחות בתחום. הדיון יעסוק במצבו של התלמיד בהתחשב בתוכנית הכוללת שנבנתה עבורו, כפי שיעידו המסמכים שיוצגו לוועדה. ריכוז החומר ושליחתו לאגף חנ"מ יעשה דרך המתי"א. אנא הקפידו על שליחת כל המסמכים כפי שמופיע בנוהל המצורף, ללא מסמכים אלו לא יידון עניינו של התלמיד בוועדה. תלמידים שימצאו זכאים לתמיכה דיפרנציאלית בועדת חריגים יוקלדו בשילובית כתלמיד/ה עם לקות מורכבת, רק לאחר קבלת התשובה מוועדת החריגים. ההקלדה בשילובית תתבצע ע"י המתי"א תחת קוד "לקות מוחרגת" קוד 90.אנא קראו את המסמכים המצורפים למייל זה ופעלו לפי ההנחיות לשם מתן מענה מקצועי ומיטבי לתלמידים לקראת שנה"ל תשע"ח .