יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
דף הבית יישום המלצות דורנר צור קשר.
 
 

קישור לחוזר מנכ"ל/ חוק תלמידים חולים להלן טפסים למילוי עבור תלמידים חולים: 1. טופס בקשה להבחנות (בחינת בגרות) בבית מתוך החוברת הקמת בסיס הדיווח לחטיבה העליונה לשנת הלימודים התשע"ז2. בקשה לשעות תמיכה (שעות חולים) לחטיבה העליונה בקשה שיש להעביר לאגף לחינוך מיוחד מתוך החוברת הקמת בסיס הדיווח לחטיבה העליונה לשנת הלימודים התשע"ז3. בקשה לשעות תמיכה (שעות חולים) ליסודי וחט"ב בקשה שיש להעביר לרפראנטית/מפקחת חינוך מיוחד בכל מחוז מתוך החוברת מסמך ההנחיות ליישום חוק ילדים חולים תשע"ז4. טופס בקשה לשרות חינוכי לילד חולה בביתו, טופס שמפורסם באתר של קדימה מדע שלבים 5. טופס שבית הספר בקהילה חייב להעביר למת"יא בגמר השרות החינוכי שתלמיד חולה מקבל בביתו בהיותו חולה.מבקשות להשתמש בטפסים אלו.

 
קבצים מצורפים לכתבה: