יום ה', ח’ בתמוז תשע”ח
דף הבית יישום המלצות דורנר צור קשר.
 
 

צוות מתי"א יקר, כידוע לך תהליכי הערכה ומשוב הם חלק בלתי נפרד מתהליכים רפלקטיביים פדגוגיים בשיח היומיומי וגם בכתב. ההערכה מהווה בסיס לתוכנית עבודה לשינוי ושדרוג בעבודתכן במסגרות. בתקופה זו של השנה עורכים הערכה ומשוב של כל עובדי המתי"א על גבי טופס שהכנו עפ"י פרמטרים של אופק חדש והסטנדרטים של החנ"מ. טופס זה מיועד אך ורק לצוות שלא עובר הערכה במסגרת אופק. תהליך ההערכה הוא באחריות המורה/המטפלת ויעשה ע"י המורה/המטפלת יחד עם מנהל/ת ביה"ס ומדריכת המתי"א – על פי בקשה של מי מהמשתתפים בהערכה ובתיאום מראש. הבקשה להשתתפות מדריכת המתי"א בפגישת ההערכה תועבר למדריכה על מנת שתוכל להיערך מבחינת לוח הזמנים שלה. לצוות חדש העובד עד שנתיים במתי"א מומלץ לקיים את תהליך ההערכה בליווי המדריכה המקצועית, באחריותכם לקבוע את מועד הפגישה ולתאם עם המנהל/ת והמדריכה. שלבי התהליך: 1. הורדה של הטופס המתאים לפרופסיה (מורות, גננות, צוות פארא רפואי) מאתר המתי"א. 2. יש למלא את כל הפרטים וכל הסעיפים באופן עצמאי לפני פגישת ההערכה, עדיף להקליד ישירות לטופס במחשב. 3. בכל תחום יש לרשום סיכום השיח חלק זה ימולא בזמן הפגישה ע"י המודרכת. 4. לאחר הפגישה יש לדאוג שהמנהל כותב חוות דעת. 5. בסוף תהליך המשוב יש להעביר את הטופס למדריכת מתי"א או למנהלת מתי"א ע"מ שהיא תמלא חוות דעת כתובה. 6. יש לדאוג לעותק נוסף. המקור נשאר בידי המודרכת והעותק השני יועבר למנהלת המתי"א אחרי מילוי חוות הדעת. 7. על פי דרישות הפיקוח כל עובד בחינוך המיוחד מחויב לסטנדרט של משוב והערכה כל שנה. על כן המחויבות והאחריות לכך שהטופס יגיע אלינו הוא על המורה/המטפלת. מי שעובר הערכה מטעם אופק חדש, אינו צריך לעשות הערכה זו. יש לסיים את כל תהליך ההערכה ולמסור למתי"א עד לתאריך 20.6.17 לאור ניסיון רב השנים, אנו רואים השקעה ורצינות רבה בתהליך כתיבת המשוב וההערכה. אנו מודים לכם על האחריות והמקצועיות שאתם משקיעים בתהליך. אנו רואים בכם מובילים סטנדרטים גבוהים בעשייה החינוכית.