יום ו', יט’ באייר תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 

תהליכי הערכה ומשוב הם חלק בלתי נפרד מתהליכים רפלקטיביים פדגוגיים גם בשיח היומיומי וגם בכתב. ההערכה מהווה בסיס לתוכנית עבודה לשינוי ושדרוג בעבודתכן במסגרות.בחודשים מאי-יוני אנו עורכים הערכה ומשוב של כל עובד במתי"א על גבי טופס שנכתב עפ"י פרמטרים של אופק חדש והסטנדרטים של החינוך המיוחד.קישור למשוב והערכה לעובדי הוראה בגיל הרךמשוב זה מיועד אך ורק לצוות שלא עובר הערכה במסגרת אופק. תהליך ההערכה יעשה במתכונת זו: צוות וותיק העובד מעל שנתיים במתי"א - יקיים את תהליך ההערכה בישיבת צוות משותפת של כל צוות הגן או חלק ממנו – ביחד עם מדריכת הגן ומדריכה מהתחום הטיפולי. צוות חדש העובד עד שנתיים במתי"א - יקיים את תהליך ההערכה בליווי המדריכה המקצועית, באחריותכם לקבוע את מועד הפגישה ולתאם עם המדריכה. (גם זה יכול להיעשות בצוות עפ"י שיקול דעתכם ובהתייעצות עם המדריכות המקצועיות). גננות שילוב יתאמו מפגש הערכה עם מדריכת המתי"א.שלבי התהליך:1. הורדה של טופס המשוב המתאים לפרופסיה (גננת, צוות פרא-רפואי) מאתר המתי"א .2. יש למלא את כל הפרטים וכל הסעיפים באופן עצמאי לפני פגישת ההערכה .עדיף להקליד ישירות לטופס במחשב אך במידה ולא נא להקפיד על כתב יד ברור וקריא.3. בישיבה כל אחת מתייחסת לנקודה אחת או שתיים שהיא רוצה לשדרג בעבודתה ולשתף את הצוות.4. יש לוודא כי לכל אחד מחברי הצוות מוקצה פרק זמן המוקדש רק לו. לכן יש להיערך היטב מבחינת תכנון הישיבה והזמנים לעריכתה.5. לסיכום התהליך כל מודרכת תהיה אחראית להעביר את טופס ההערכה הכולל חוות דעת של המדריכה המקצועית ומנהלת המתי"א .6. יש לדאוג לעותק נוסף . המקור נשאר בידי המודרכת והעותק יועבר למתי"א.על פי הסטנדרטים של החנ"מ משוב והערכה הם חלק אינטגרלי מעבודה מקצועית. על כן המחויבות והאחריות לכך שהטופס יגיע אלינו הוא על עו"ה. יש לסיים את כל תהליך ההערכה ולמסור למתי"א עד לתאריך 20.6.

 
 
טפסים שימושיים לעובד המתיא
הגיל הרך
יסודי ודורנר
חט"ב ותיכון
מקצועות הבריאות
לקויות מורכבות
תלמידים חולים
מסגרות המתי"א
הנגשה