יום ו', יט’ באייר תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 

* טפסים רלוונטים לוועדות השמה ניתן למצוא בלקויות מורכבות -> וועדות -> וועדות השמהטפסים לוועדות שילוב בית ספריותמיצוי אפשרויותכרטיס ניווט לבדיקת מיצוי אפשרויות לפני וועדת שילוב מוסדיתריכוז נתונים לקראת וועדת שילוב.בישיבת צוות רב מקצועית הדנה בסיכום מיצוי הטיפול בתלמיד לפני פניה לפיקוח בבקשה לאישור קיום ועדה לשילוב ניתן למלא אחד מהטפסים הבאים:1. פרטיכל ישיבת צוות רב מקצועי לסיכום מיצוי הטיפול בתלמיד לפני פנייה לאישור המפקח הכולל לקראת ועדת שילוב מוסדית2. טופס מיצוי אפשרויות לקראת ועדות זכאות לשילוב3. מיצוי אפשרויות לפני שילוב טפסים להוריםהזמנת הורים ותלמיד לדיון בוועדת שילוב מוסדיתאישור הורים להעברת מידע על תלמיד לצורך דיון להמשך זכאות בסל שילוב במעבר מיסודי לחטיבההודעה להורים על החלטת ועדת שילוב מוסדית ועדות שילובשאלון הפניה לתלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית 6.2.פרטיכול ועדת השילוב המוסדית 7.1הפניה לאנשי מקצוע בוועדת שילוב זכאות לסיוע וטיפולפרוטוקול צוות בין מקצועי לקביעת סוג טיפול- הוראה לתלמידים הזכאים לשעות דיפרנציאליותטופס לאפיון חריגויותטופס בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגילכלי להערכת רמות תפקוד לסיוע:כלי להערכה תפקודית לתלמיד ברצף האוטיזםכלי להערכה תפקודית לתלמיד עם תסמונת גנטית/מחלות מיוחדותכלי להערכה תפקודית לתלמיד עם מוגבלות שכלית התפתחותיתכלי להערכה תפקודית לתלמיד עם עיוורון/לקות ראייהכלי להערכה תפקודית לתלמיד עם מוגבלות פיזית הנחיות ונהלים לתמיכה דיפרנציאלית עבור תלמיד עם אבחנה פסיכיאטריתחוזר מנכ"ל בעניין סייעות

 
 
טפסים שימושיים לעובד המתיא
הגיל הרך
יסודי ודורנר
חט"ב ותיכון
מקצועות הבריאות
לקויות מורכבות
תלמידים חולים
מסגרות המתי"א
הנגשה