יום ו', יט’ באייר תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 

תלמידים חוליםתלמידים חולים הם:1. תלמידים הנעדרים בגין מחלתם מעל 21 ימי לימוד בשנה הנוכחית2. תלמידים שהעדרותם אינה רציפה ואינה פחותה מ30 ימי לימוד בשנה הנוכחיתתלמידים מחלימים החוזרים למסגרות החינוך לאחר היעדרות ממושכת – זכאים לשעות חולים. תלמידים חולים בגן ביסודי ובחט"ב זכאים לשעות חולים מסל שעות חולים המועבר למחוזות ומופקד בידי המפקח על החינוך המיוחד. בקשות יש להעביר באמצעות מומחית תחום ילדים חולים במתי"א (יפה אנדה)תלמידים חולים בחטיבה העליונה לאחר היעדרות בגין מחלה ממושכת זכאים לשעות תמיכה מסל שעות חולים שנמצא באגף לחינוך מיוחד.הבקשות הינן עבור שנה אחת והיא שנת הלימודים הנוכחית. חוזר מנכ"ל - חוק תלמידים חוליםחוזר מנכ"ל הוראות השמירה על הקשר עם תלמידים חולים הנעדרים מהלימודיםדף הנחיות ליועצות החטיבות העליונות בעניין יישום חוק תלמידים חולים מכתב למנהל המסגרת החינוכית הנחיות ליישום חוק חינוך חינם לילדים חולים תשע"ט עדכון נהלים עבור תלמידים השוהים בביתם עקב מחלה טפסיםתלמידים חולים בביתם1. טופס פניה לקבלת שרותי חינוך לילדים חולים בביתם 2. הסכמה למתן תמיכה לימודית בנוכחות אדם בוגר מטעמו של ההורה במקום ההורה - נספח 63. אישור רפואי המתאר את מצבו הרפואי של התלמיד והסיבה להעדרולאחר הפסקת שעות החולים בבית התלמיד:הודעה על הפסקת תמיכה לימודית- טופס שבית הספר בקהילה חייב להעביר למת"יא בגמר השירות החינוכי שתלמיד חולה מקבל בביתו בהיותו חולה. שעות חולים במסגרת בית הספר1. טופס בקשה לשעות תמיכה לתלמידים חולים תשע"ט לתלמידים מגילאי הגן ועד כיתה ט'. 2. בקשה לשעות תמיכה (שעות חולים) לחטיבה העליונה - מכיתה י' ומעלה 3. אישור רפואי המתאר את מצבו הרפואי של התלמיד והסיבה להעדרו בחינות בגרות1. טופס בקשה להבחנות (בחינת בגרות) בבית - לתלמידים המקבלים שירותי חינוך באמצעות "קדימה מדע"2. טופס בקשה להבחנות (בחינות בגרות) בבית חולים - לתלמידים הנמצאים במסגרות החינוך בבתי החולים3. בקשה להגשת תלמידים מאושפזים למבחני בגרות4. כלל התלמידים החולים במחלה מתמשכת זכאים להתאמות בבגרויות על פי ההנחיות המופיעות בחוברת הקמת בסיס הדיווח לחטיבה העליונה תשע"ח (עמ' 112-116) מצ"ב טופס לצורך הבקשה למערך התאמות בדרכי היבחנות בבחינת הבגרות לילדים חולים ב"מחלה מתמשכת". 5. ויתור על חסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה לבחינות הבגרות 6. ויתור על סודיות חינוכית טיפולית תכנית חינוכיתתח"א תכנית חינוכית אישית

 
 
טפסים שימושיים לעובד המתיא
הגיל הרך
יסודי ודורנר
חט"ב ותיכון
מקצועות הבריאות
לקויות מורכבות
תלמידים חולים
מסגרות המתי"א
הנגשה