יום ו', יט’ באייר תשע”ט
דף הבית תלמידים חולים צור קשר
 
 

שם מוסד רשות סוג כיתה שכבה מגדים מעלה אדומים תקשורת א-ב מגדים מעלה אדומים תקשורת ב-ד מגדים מעלה אדומים תקשורת ה-ו תומר רחל מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ב תומר רחל מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ו אלמוג מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ג ממלכתי ג מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ג ממלכתי ג מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ה צמח השדה מ"מ מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב א צמח השדה מ"מ מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ה-ו נופי סלע מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ד יפה נוף מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ב יפה נוף מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ג צמח השדה ממ"ד מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב א צמח השדה ממ"ד מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ב צמח השדה ממ"ד מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ד שדי חמד מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב א שדי חמד מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ה שדי חמד מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ו אולפנה צביה מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ח אולפנה צביה מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ט דקל וילנאי א מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ח דקל וילנאי א מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ט דקל וילנאי א מעלה אדומים תקשורת ז דקל וילנאי א מעלה אדומים תקשורת ט דקל וילנאי א מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ז תעופה וחלל מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ח תעופה וחלל מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ט תעופה וחלל מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז אמית בנים מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז אמית בנים מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ח אמית בנים מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ט אמית בנות מעלה אדומים ליקויי למידה ר"ב ט אמית בנות מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ח אמית בנות מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז ישיבה תיכונית מעלה אדומים הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז-ט עין ראפה יסודי מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב א-ב עין ראפה יסודי מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב ג-ד עין ראפה יסודי מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב ד-ה עין ראפה יסודי מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב ו הר טוב מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב ג-ד הר טוב מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב ד-ה הר טוב מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ה-ו עין הרים מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ב-ג עין הרים מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ד-ה-ו הדסים - צור הדסה מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב ד הדסים - צור הדסה מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ו אלון מטה יהודה תקשורת ב אלון מטה יהודה תקשורת ה אלון מטה יהודה תקשורת ו האלה נחושה מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ד האלה נחושה מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ד-ה האלה נחושה מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ה-ו מתתיהו מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ב מתיתיהו מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ג מתיתיהו מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ו תיכון אור צור הדסה מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ח-ט עין ראפה חטיבה מטה יהודה ליקויי למידה ר"ב ח-ט עין ראפה חטיבה מטה יהודה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז הדרור מבשרת הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ג-ה הדרור מבשרת הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ה-ו השלום מבשרת הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ה-ו השלום מבשרת תקשורת ב-ג מולדת מבשרת הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ב חטיבת היובל מבשרת הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ט חטיבת היובל מבשרת הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ח חטיבת היובל מבשרת הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז אתרוג ממ"ד גבעת זאב הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ב אתרוג ממ"ד גבעת זאב הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ג-ה בנים אתרוג ממ"ד גבעת זאב הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ג-ה בנות אגמים גבעת זאב הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ג אגמים גבעת זאב הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ג-ה אגמים גבעת זאב הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ו חטיבת רבין גבעת זאב הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז-ח אבו גוש יסודי אבו ג'וש הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ד-ה אבו גוש יסודי אבו ג'וש הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ה-ו אבו גוש יסודי אבו ג'וש תקשורת ב-ג השלום אבו גוש אבו ג'וש הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ג השלום אבו גוש אבו ג'וש הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ג-ד השלום אבו גוש אבו ג'וש הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ה-ו חט"ב אבו גוש אבו ג'וש הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ז-ח חט"ב אבו גוש אבו ג'וש הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ח-ט גפנים בקעת הירדן הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ג גפנים בקעת הירדן הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ד-ה תמר בקעת הירדן הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ג תמר בקעת הירדן הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ד-ה מגילות קליה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות א-ג מגילות קליה הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות ד-ו

 
 
טפסים שימושיים לעובד המתיא
הגיל הרך
יסודי ודורנר
חט"ב ותיכון
מקצועות הבריאות
לקויות מורכבות
תלמידים חולים
מסגרות המתי"א
הנגשה