מתיא מעלה והר

מתיא מעלה והר

היחידה ללקויות מורכבות

היחידה ללקויות מורכבות

טפסים חשובים - היחידה ללקויות מורכבות

תלמידים חולים

המלצות ליועצות החטיבה העליונה בעניין תלמידים חולים

הנחיות לשעות חולים

טפסים לתלמידים חולים

ניהול

האתר הרשמי של מתי"א מעלה והר

וועדות סטאטוטוריות

ועדת חריגים לבחינת זכאותו של תלמיד לתקצוב דיפרנציאלי

וועדות שילוב

וועדות השמה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA