מתיא מעלה והר

מתיא מעלה והר

מבזקים

ניהול

האתר הרשמי של מתי"א מעלה והר

הערכות

מכתב למנהל המסגרת להערכת עובדי הוראה מתי"א תשע"ז

מכתב הנחיות לצוות הגן לקראת הערכת עובדי הוראה ומטפלים תשע"ז

מכתב הנחיות לצוותים לקראת הערכת סוף שנה לעובדי הוראה ולמטפלים פרא רפואיים

הערכת מטפלים פרא רפואיים

הערכת עובדי הוראה

וועדות סטאטוטוריות

ועדת חריגים לבחינת זכאותו של תלמיד לתקצוב דיפרנציאלי

וועדות שילוב

וועדות השמה

תלמידים חולים

תלמידים חולים